Föreläsning: KPMG

Hållbarhet – att integrera, rapportera och beräkna värde

I december träder en ny lag i kraft där styrelsen i stora företag ska avlämna en hållbarhetsredovisning. 1600 svenska företag kommer vara tvungna att redogöra för hur miljö- och sociala frågor beaktas i affärsmodell, riskhantering och resultatrapportering. KPMG:s hållbarhetsexpert, Helena Mueller, delar med sig av lärdomar kring hur andra ledande bolag utvecklat strategi och mål, hur de organiserat sig samt på vilket sätt de arbetar för att integrera frågorna i styrmodell och rapportering. Hon kommer även diskutera hur ledande företag idag beräknar och redovisar sitt värdeskapande i samhället.

måndag

24

okt

Anmäl dig här

Föreläsning: KPMG om hållbarhet – att integrera, rapportera och beräkna värde

Evenemanget är helt kostnadsfritt och äger rum i Luleå Energi Arena 11.30-13.00. Deltagarna erbjuds subventionerad lunch. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och utebliven närvaro debiteras 195 kr per person. 

Föreläsare