Kalendarium

Hållbarhet – att integrera, rapportera och beräkna värde

Föreläsning: Hållbarhet - att integrera, rapportera och beräkna värde I december träder en ny lag i kraft där styrelsen i stora företag ska avlämna en hållbarhetsredovisning. 1600 svenska företag kommer vara [...]

Samhällsansvar driver affären

Föreläsning: Samhällsansvar driver affären För regionens egen bank är den egna lönsamheten synonymt med investeringar och värdeskapande i samhället. Under namnet Framtidsbanken investeras brett i näringsliv, forskning, ledarskap, ungdom, utbildning, [...]

Hållbarhet ska vara kul! Och lönsamt!

Föreläsning: Hållbarhet ska vara kul! Och lönsamt! En entreprenör, affärskatalysator och hållbarhetsinnovatör ut i fingerspetsarna. Grundare av bolaget 4cycle med ett helt nytt återvinningskoncept och nominerad som ”Årets Gröna Kapitalist” [...]

Jämställdhet ger konkurrenskraft och lönsamhet

Föreläsning: Jämställdhet ger konkurrenskraft och lönsamhet Att attrahera, rekrytera och behålla affärskritisk kompetens är en utmaning. För att nå framgång räcker det inte med att nå ut [...]

Kunskap, samsyn och samverkan ger hållbara affärer

Föreläsning: Kunskap, samsyn och samverkan ger hållbara affärer Kemiföretaget Wibax erbjuder produkter och tjänster som hjälper basindustrin att minska sin miljöpåverkan från produktion och transport. David Wiklund, vd [...]

Från ord till handling

Föreläsning: Från ord till handling Polarbröd har på kort tid blivit ett föregångs- och framgångsföretag inom praktisk hållbarhet. Hållbarhetsfrågorna genomsyrar hela affärsverksamheten med mål att skapa lönsam tillväxt som också [...]

Hållbarhet förutsätter tillväxt

Föreläsning: Hållbarhet förutsätter tillväxt Ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi och livskraftiga företag är en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling i ett modernt samhälle. Lösningarna på de globala utmaningar som pekas ut i [...]

En trendspaning runt hållbar samhällsutveckling

Föreläsning: En trendspaning runt hållbar samhällsutveckling Sweco är ett av Europas största teknikkonsultföretag som planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Den avlägsna framtid som vi andra bara pratar om [...]

Är kollektiva lösningar hållbara i en individualiserad värld?

Föreläsning: Är kollektiva lösningar hållbara i en individualiserad värld? För Luleå Energi har hållbarhetsfrågor och att skapa värde för kunder och samhälle alltid varit en del av [...]

Så möter vi behovet av hållbart byggande

Föreläsning: Så möter vi behovet av hållbart byggande Hur tar vi ansvar för den sociala hållbarheten i bostadsbyggandet? Hur kan krav på lönsamhet, hållbara material och ökat bostadsbyggande möta behovet [...]

Nytänkande gav världsprodukt

Föreläsning: Nytänkande gav världsprodukt Går det att göra smörjolja utan olja och smörjfett utan fett?  Sustainalubes smörjmedel för skogs- och entreprenadmaskiner bygger på en helt ny, banbrytande forskning på Luleå [...]

Tillsammans skapar vi hållbarhet från dörr till dörr

Föreläsning: Tillsammans skapar vi hållbarhet från dörr till dörr Ökat flygresande är flygbranschens största miljöutmaning. Samtidigt genererar flygkommunikationer tillväxt och välstånd. Jonas Johansson, Luleå Airports miljö- och kvalitetschef, förklarar hur [...]

Arbeta med hållbarhet i praktiken

Föreläsning: Arbeta med hållbarhet i praktiken Många företag arbetar redan idag systematiskt med hållbarhetsfrågor i välkända och etablerade verksamhetssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ändå är osäkerheten ofta stor om [...]

Hållbarhet styr hela vår verksamhet

Föreläsning: Viktigt! Föreläsningen inställd! Tyvärr har våra föreläsare från Luleå kommun, Emma och Anna, fått förhinder. Föreläsning måste därför tyvärr ställas in. Med vänlig hälsning, Team Hållbar [...]