Föreläsning: Svenskt Näringsliv

Hållbarhet förutsätter tillväxt

Ekonomisk tillväxt, marknadsekonomi och livskraftiga företag är en förutsättning för långsiktigt hållbar utveckling i ett modernt samhälle. Lösningarna på de globala utmaningar som pekas ut i FNs 17 hållbarhetsmål finns till stor del inom näringslivet. Svenskt Näringslivs Enhetschef för Energi, Infrastruktur och Miljö, Maria Sunér Fleming, berättar om hur näringslivets bidrag till samhällsutvecklingen är centralt för att klara såväl ekonomiska, miljömässisiga som sociala hållbarhetsmål, och att det är en självklarhet att arbeta med långsiktig hållbarhet för att vara långsiktigt konkurrenskraftig.

fredag

03

feb

Anmäl dig här

Föreläsning: Svenskt Näringsliv – hållbarhet förutsätter tillväxt.
 

Evenemanget är helt kostnadsfritt och äger rum i Luleå Energi Arena 11.30-13.00. Deltagarna erbjuds subventionerad lunch. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och utebliven närvaro debiteras 195 kr per person. 

Föreläsare