Föreläsning: Luleå tekniska universitet

Arbeta med hållbarhet i praktiken

Många företag arbetar redan idag systematiskt med hållbarhetsfrågor i välkända och etablerade verksamhetssystem inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Ändå är osäkerheten ofta stor om hur hållbarhetsarbetet ska växlas upp och tas vidare. Helena Ranängen, universitetslektor i miljöledning på Luleå tekniska universitet, förklarar hur intressentperspektivet kan byggas in i befintliga standarder och ger handfasta råd och tydliga verktyg för hur företagen affärsmässigt och metodiskt kan arbeta med hållbarhet i praktiken.

tisdag

25

apr

Anmäl dig här

Föreläsning: Luleå tekniska universitet – arbeta med hållbarhet i praktiken.

Evenemanget är helt kostnadsfritt och äger rum i Luleå Energi Arena 11.30-13.00. Deltagarna erbjuds subventionerad lunch. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och utebliven närvaro debiteras 195 kr per person. 

Föreläsare