Föreläsning: Luleå Energi

Är kollektiva lösningar hållbara i en individualiserad värld?

För Luleå Energi har hållbarhetsfrågor och att skapa värde för kunder och samhälle alltid varit en del av företagsidentiteten. Hur ska Luleå Energi fortsätta utveckla sin affär med hållbarhet i fokus? Patrik Andersson, Jenny Rehn och Magnus Johansson berättar bland annat om en snabbt föränderlig marknad, hur hållbarhet påverkar energisystemet i stort, om mikroproduktion samt nya kund- och affärssamarbeten. Men också om hur Luleå Energis verksamhet skapar värde och samhällsnytta på de mest osannolika vis.

måndag

27

feb

Anmäl dig här

Föreläsning: Luleå Energi – är kollektiva lösningar hållbara i en individualiserad värld?
 

Evenemanget är helt kostnadsfritt och äger rum i Luleå Energi Arena 11.30-13.00. Deltagarna erbjuds subventionerad lunch. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och utebliven närvaro debiteras 195 kr per person. 

Föreläsare